BIỆT THỰ SONG LẬP MẪU SỐ 04 | THE PHOENIX GARDEN

Chia sẻ bài viết bài trên: :
THIẾT KẾ BIỆT THỰ SONG LẬP MẪU SỐ 04

Vị trí lô: C18
Diện tích: 205m2
Mật độ xây dựng: 49%
Tổng diện tích xây dựng: 322.5m2

Diện tích xây dựng tầng 1: 100.5m2
Diện tích xây dựng tầng 2: 103m2
Diện tích xây dựng tầng 3: 99m2
Diện tích xây dựng tầng tum: 20m2Xem thêm: THIẾT KẾ BIỆT THỰ MẪU SỐ 05

BIỆT THỰ

620 Lô